~ breath of wind .!

Ask me anything   Coś, co znaczenia, zbyt dużego w życiu nie ma. Lecz dla każdego znaczy co innego. Muzyka leczy rany. Miłość uszczęśliwia, a przyjaźń uskrzydla.